Sport en fitness

Gedrags- en huisregels

 1. De velden kunnen enkel worden gebruikt na online reservatie via Tennis Vlaanderen (leden) of na bevestiging van de reservatie door de club via tel., mail of WhatsApp (niet-leden).
 2. Een reservatie op TennisVlaanderen moet zo veel mogelijk minstens 24h op voorhand de namen van alle (4) spelers bevatten. Behalve in geval van uitzonderingen (ziekte of onvoorziene omstandigheden).
 3. Indien niet-leden meespelen dient het te betalen bedrag vooraf overgeschreven te worden. Bedrag, nr. van de rekening en betalingsreferentie zullen medegedeeld worden bij de reservatie.
 4. Niet-leden laten meespelen zonder voorafgaandelijk akkoord of deze gratis laten meespelen onder een andere naam van een lid is totaal niet toegelaten.
 5. Indien de reservatie niet kan doorgaan (om allerhande redenen), gelieve deze tijdig en altijd te annuleren. Dit biedt de kans aan andere spelers om eventueel nog te kunnen spelen.
 6. Maximum duurtijd voor een reservatie met 4 = 1,5h. Maximum duurtijd voor een  reservatie met 2 = 1h. Dubbele sessies van 1,5h na elkaar reserveren / spelen met meer dan 2 dezelfde personen is niet toegelaten.
 7. We werken met piek- en daluren. Piekuren starten in de weekdagen vanaf 18h00 en eindigen in het weekend na 12h30. Alle andere momenten zijn daluren.
 8. Aantal openstaande reservaties binnen de piekuren is beperkt tot 3. Tijdens de daluren is dit 5.
 9. Tijdens de piekuren is een reservatie met 2 niet mogelijk.
 10. Reservaties kunnen slechts 21 dagen op voorhand ingevoerd worden.
 11. Gelieve het roken tussen de terreinen te beperken tot een minimum. Er is daarvoor ruimte genoeg op / vanaf het terras van Bardeja Summerbar of in het Bos van Wallers (toegangsweg Padel).
 12. Afval hoort niet thuis op en naast het veld. Gelieve deze in de juiste  afvalbakken (PMD of restafval) naast terrein D te deponeren.
 13. De toiletten bevinden zich in het sportcomplex. Gelieve zich dan ook te onthouden van andere creatieve plaslocaties.
 14. Fietsen horen thuis in het fietsrek onder het terras van Bardeja. Gelieve geen fietsen op het plein voor de Bardeja Summerbar of naast de padelvelden te plaatsen.
 15. Het is niet toegelaten een buitenveld te ruilen voor een overdekt veld zonder dit te laten weten aan de club. Indien je wenst overdekt te spelen, kan dit na gewijzigd worden nadat secretaris S. Vermeulen op de hoogte werd gebracht.
 16. Indien wordt vastgesteld dat deze regels stelselmatig overtreden worden, kan dit leiden tot boetes en/ of een tijdelijke ‘schorsing’ van het padelabonnement.