PRIVACYBELEID

1. Algemene informatie

Dit beleid is van toepassing op de website www.ghistelehof.be. De exploitant van de website en de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens is: VZW SPORTCOMPLEX GHISTELEHOF, Zilverberkdreef 14
8470 Gistel Belgia, BE0817742563. Het contactadres van de exploitant voor e-mail is: info@ghistelehof.be. De exploitant is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens met betrekking tot vrijwillig verstrekte gegevens op de website. De website gebruikt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van vragen via het formulier
 • Presenteren van aanbiedingen of informatie De website verzamelt informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manieren:
 • Door vrijwillig ingevoerde gegevens in formulieren die worden ingevoerd in de systemen van de exploitant.
 • Door het opslaan van cookiebestanden op eindapparaten (zogenaamde “cookies”).

2. Geselecteerde methoden voor gegevensbescherming toegepast door de exploitant

Inlog- en persoonsgegevensinvoerlocaties zijn beveiligd via de transmissielaag (SSL-certificaat). Hierdoor worden persoonsgegevens en inloggegevens die op de website zijn ingevoerd, versleuteld op de computer van de gebruiker en kunnen alleen worden gelezen op de beoogde server.

3. Hosting

De website wordt gehost (technisch onderhouden) op servers van de exploitant: combell.com

4. Uw rechten en aanvullende informatie over gegevensgebruik

In sommige situaties heeft de exploitant het recht om uw persoonsgegevens aan andere ontvangers door te geven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om aan de verplichtingen van de exploitant te voldoen. U heeft het recht om van de exploitant te eisen:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens,
 • Correctie ervan,
 • Verwijdering,
 • Beperking van verwerking,
 • en gegevensoverdracht.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de uitoefening van legitieme belangen door de exploitant, inclusief profilering. Het recht van bezwaar kan echter niet worden uitgeoefend indien er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, met name om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de President van het Bureau voor Gegevensbescherming, Stawki 2, 00-193 Warschau. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig maar noodzakelijk voor de werking van de website. Automatische besluitvorming, inclusief profilering, kan worden toegepast om diensten te verlenen in het kader van een overeenkomst en voor direct marketing door de exploitant. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen in de zin van de regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat ze niet buiten de Europese Unie worden overgedragen.

5. Informatie in formulieren

De website verzamelt vrijwillig verstrekte informatie door gebruikers, inclusief persoonsgegevens, indien verstrekt. In sommige gevallen kan de website informatie opslaan die het koppelen van gegevens in het formulier aan het e-mailadres van de gebruiker vergemakkelijkt. In dat geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker binnen de URL van de pagina met het formulier. De ingevulde gegevens worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van het specifieke formulier, zoals het afhandelen van een serviceverzoek of zakelijk contact, het registreren van diensten, enzovoort. De context en beschrijving van het formulier informeren duidelijk waar het voor dient.

6. Logs van de exploitant

Informatie over het gedrag van gebruikers op de website kan worden gelogd. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van de website.

7. Belangrijke marketingtechnieken

De exploitant maakt gebruik van statistische analyse van websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc. gevestigd in de VS). De exploitant verstrekt geen persoonsgegevens aan deze dienstverlener, maar alleen geanonimiseerde informatie. De dienst maakt gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Met betrekking tot informatie over de voorkeuren van de gebruiker die zijn verzameld door het Google-advertentienetwerk, kan de gebruiker de informatie bekijken en bewerken die voortkomt uit cookies via de volgende tool: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informatie over cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies, ook wel “ciasteczka” genoemd, zijn digitale gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker van de website en bedoeld zijn voor het gebruik van de websitepagina’s. Cookies bevatten doorgaans de naam van de website van waaruit ze afkomstig zijn, de duur van hun opslag op het eindapparaat en een uniek nummer. De entiteit die de cookies op het eindapparaat van de gebruiker plaatst en er toegang toe heeft, is de exploitant van de website. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het handhaven van de gebruikerssessie op de website (na het inloggen), zodat de gebruiker niet op elke pagina van de website opnieuw hoeft in te loggen.
 • Het bereiken van de doelen zoals hierboven beschreven in het gedeelte “Belangrijke marketingtechnieken”.

Binnen de website worden twee hoofdtypen cookies gebruikt: “sessiecookies” en “permanente cookies”. “Sessiecookies” zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen tot ze uitloggen, de website verlaten of de internetbrowser uitschakelen. “Permanente” cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker voor de duur die is ingesteld in de parameters van de cookiebestanden of totdat de gebruiker ze verwijdert. De meeste internetbrowsers staan standaard het opslaan van cookies op het eindapparaat van de gebruiker toe. Gebruikers van de website kunnen deze instellingen wijzigen. Internetbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te verwijderen. Het is ook mogelijk om automatisch het opslaan van cookies te blokkeren. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in de helpfunctie of documentatie van de internetbrowser. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen invloed hebben op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op de websitepagina’s. Cookies die op het eindapparaat van de gebruiker van de website worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de exploitant van de website, met name bedrijven zoals Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS) en Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).

9. Het beheren van cookies - hoe toestemming praktisch geven en intrekken?

Als de gebruiker geen cookies wil ontvangen, kan hij/zij de instellingen van de browser wijzigen. Let op dat het uitschakelen van de ondersteuning van cookies die nodig zijn voor authenticatieprocessen, beveiliging en het behoud van gebruikersvoorkeuren problemen kan veroorzaken en in extreme gevallen het gebruik van websites kan verhinderen. Om cookie-instellingen te beheren, selecteer hieronder de internetbrowser die je gebruikt en volg de instructies:

Bureaubrowsers:

Mobiele apparaten: